Koupit vstupenky

Smluvní podmínky

Objednávka vstupenek

Objednávku vstupenky na konferenci je možné provést přes registrační formulář na webu konference.

Objednat lze buď jednotlivé vstupenky na konkrétní konferenci, nebo zvýhodněný balíček vstupenek na více konferencí jako celek.

Po vyplnění formuláře přijde na e-mail objednatele automatické potvrzení o přijetí objednávky.

Po kontrole zadaných údajů vám vystavíme a pošleme zálohovou fakturu. Objednávka se stává závaznou po jejím uhrazení.

Vyhrazujeme si možnost zrušit rezervaci vstupenky den následující po splatnosti zálohové faktury nebo kdykoliv později, pokud nebude účastnický poplatek připsán na náš účet, a místo nabídnout dalším zájemcům. Případné platby oproti zrušené rezervaci došlé po splatnosti pak vrátit zpět na účet odesílatele.

Zakoupený livestream je určen výhradně k osobnímu užití, resp. spotřebě Uživatele. Komerční, nebo podnikatelské užití livestreamu, popř. jakékoli jiné užití livestreamu ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn zakoupený livestream jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat či jinak užít v rozporu s těmito Podmínkami a příslušnými právními předpisy.

Storno podmínky

Překážka na straně účastníka:

Svou rezervaci můžete bezplatně zrušit až do uhrazení účastnického poplatku, poté je už zrušení účasti zatížené storno poplatky v závislosti na termínu a typu objednávky.

Svou vstupenku ale můžete bezplatně až do termínu konference převést na jiného účastníka.

Jakákoliv změna či zrušení rezervace musí být provedena písemně e-mailem na academy@taste.cz a vzájemně potvrzena.

Storno poplatky:

Překážka na straně pořadatele:

Konání konference můžeme zrušit kdykoliv před jejím termínem nebo v jejím průběhu.

V případě překážek v konání konference na naší straně vám u jednotlivých vstupenek vrátíme zpět celou zaplacenou částku. U zvýhodněného balíčku více konferencí vám vrátíme z celkové zaplacené částky poměrnou část připadající na danou zrušenou konferenci.

Zrušením konference ze strany pořadatele vám nevzniká nárok na úhradu škody či jakýchkoliv dalších souvisejících výdajů.

Osobní údaje

Vaše údaje zaslané v registraci nebudeme nijak zneužívat, nikde vystavovat, nikam prodávat či jinak mimo agenturu Taste poskytovat. Potřebujeme je ale v rámci agentury Taste shromažďovat, abychom mohli uspořádat konferenci, vystavit vám fakturu, evidovat seznam účastníků, poslat vám před akcí organizační informace a po akci poděkování s materiály apod.

Dovolíme si vás pak také později v rámci cílení naší propagace a newsletterů agentury Taste příležitostně zvát na další naše obdobné konference či jiné události, posílat vám další rozšiřující zajímavé oborové informace, exkluzivní nabídky pro naše klienty a účastníky našich akcí apod. Samozřejmě ale máte kdykoliv možnost se z newsletterů definitivně odhlásit, ať už kliknutím na příslušný odkaz na jejich konci, nebo hned teď tím, že nám dáte vědět na e-mail academy@taste.cz.

Na našich konferencích fotíme, natáčíme videa a také celou konferenci nebo její části streamujeme přes platformu Vimeo. Výsledné záznamy pak publikujeme na našem weblogu, Facebooku, Twitteru, Youtube a LinkedInu, případně používáme v dalších kanálech a materiálech agentury Taste. Je pravděpodobné, že jako účastníci se na streamu nebo v některých záběrech také objevíte. Pokud neřeknete jinak, bereme to tak, že učiněnou registrací s tím souhlasíte. Jestli ale nechcete být nikde vidět, napište nám předem na academy@taste.cz a nějak to vymyslíme!

Pořadatelem konference je společnost Taste Academy, s.r.o., která je součástí agentury Taste.

Obecně na závěr

Pokud jako objednatel registrujete někoho jiného, dejte mu prosím vědět o všech těchto podmínkách a ujistěte se, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi. Ani vy, ani my do toho nechceme zatáhnout nikoho cizího bez jeho vědomí. Odeslanou registrací nám potvrzujete, že jste tak učinili.

Abychom si plně rozuměli, pokud kdekoliv výše mluvíme o agentuře Taste, myslíme tím skupinu společností Taste, a.s., Taste Academy, s.r.o., Taste Digistory, s.r.o., Medio Interactive, s.r.o., Sun Marketing, s.r.o., Taste Lovebrand, s.r.o., včetně jejich budoucích nových názvů (Taste Medio, s.r.o., Taste Sun, s.r.o., ).

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na vás!